WSPIERAMY AKCJĘ „NIGDY NIE JEŻDŻĘ PO ALKOHOLU”

WSPIERAMY AKCJĘ „NIGDY NIE JEŻDŻĘ PO ALKOHOLU”

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa

Wsparcie inicjatywy przez Tramwaje Warszawskie niewątpliwie wpłynie na większą rozpoznawalność akcji, jej bardziej pozytywny odbiór wśród szerokich grup odbiorców, a co za tym idzie, skłoni kierowców w całej Polsce do umieszczenia znaku na szybie samochodu, promując hasło „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.

Inicjatywa „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” jest kontynuacją prowadzonych od kilku lat działań Związku Pracodawców – Browary Polskie, ukierunkowanych na promocję całkowitej abstynencji wśród kierowców. Ostatnia edycja 2014 wykorzystywała prosty mechanizm szerokiego upowszechniania  znaku przekreślonych kluczyków wśród kierujących pojazdami. Dotychczas znak ten zarezerwowany było dla opakowań i reklam piwa. W ramach akcji organizatorzy zachęcali do umieszczenia naklejki „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na tylnej szybie samochodu. W ciągu zaledwie pół roku działań kampania objęła swoim zasięgiem cały kraj, docierając do niemal 1 500 000 kierowców.

Niewątpliwym sukcesem było zaangażowanie się w inicjatywę funkcjonariuszy Policji, którzy podczas kontroli drogowych oraz we wszystkich Komendach Wojewódzkich przekazywali naklejki odpowiedzialnym – trzeźwym kierowcom. To między innymi dzięki współpracy z Policją możliwe było zwiększenie rozpoznawalności znaku przekreślonych kluczyków z hasłem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na polskich drogach.

Znaczący udział w dotarciu i rozpowszechnieniu akcji miał również fakt pozyskania szerokiego grona koalicjantów. Wśród nich znalazły się takie podmioty, jak Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ,  oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. W tym roku wsparcie dla działań prowadzonych w ramach kampanii zadeklarował już Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Polska Izba Paliw Płynnych. Inicjatywa ma charakter otwarty – koalicjanci zachęcają zainteresowane podmioty do przyłączania się i dalszego upowszechniania znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl.

infografika_media-i-policja-1

BRBadmin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.