WSPIERAMY AKCJĘ „NIGDY NIE JEŻDŻĘ PO ALKOHOLU”

znak_nigdyniejezdzepoalkoholu

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa

Wsparcie inicjatywy przez Tramwaje Warszawskie niewątpliwie wpłynie na większą rozpoznawalność akcji, jej bardziej pozytywny odbiór wśród szerokich grup odbiorców, a co za tym idzie, skłoni kierowców w całej Polsce do umieszczenia znaku na szybie samochodu, promując hasło „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.

Inicjatywa „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” jest kontynuacją prowadzonych od kilku lat działań Związku Pracodawców – Browary Polskie, ukierunkowanych na promocję całkowitej abstynencji wśród kierowców. Ostatnia edycja 2014 wykorzystywała prosty mechanizm szerokiego upowszechniania  znaku przekreślonych kluczyków wśród kierujących pojazdami. Dotychczas znak ten zarezerwowany było dla opakowań i reklam piwa. W ramach akcji organizatorzy zachęcali do umieszczenia naklejki „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na tylnej szybie samochodu. W ciągu zaledwie pół roku działań kampania objęła swoim zasięgiem cały kraj, docierając do niemal 1 500 000 kierowców.

Niewątpliwym sukcesem było zaangażowanie się w inicjatywę funkcjonariuszy Policji, którzy podczas kontroli drogowych oraz we wszystkich Komendach Wojewódzkich przekazywali naklejki odpowiedzialnym – trzeźwym kierowcom. To między innymi dzięki współpracy z Policją możliwe było zwiększenie rozpoznawalności znaku przekreślonych kluczyków z hasłem „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” na polskich drogach.

Znaczący udział w dotarciu i rozpowszechnieniu akcji miał również fakt pozyskania szerokiego grona koalicjantów. Wśród nich znalazły się takie podmioty, jak Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. ,  oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. W tym roku wsparcie dla działań prowadzonych w ramach kampanii zadeklarował już Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Polska Izba Paliw Płynnych. Inicjatywa ma charakter otwarty – koalicjanci zachęcają zainteresowane podmioty do przyłączania się i dalszego upowszechniania znaku „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nigdyniejezdzepoalkoholu.pl.

infografika_media-i-policja-1