TRAMWAJE WARSZAWSKIE PROMOTOREM BEZPIECZEŃSTWA KAMPANII SPOŁECZNEJ „OŚWIECENI”

TRAMWAJE WARSZAWSKIE PROMOTOREM BEZPIECZEŃSTWA KAMPANII SPOŁECZNEJ „OŚWIECENI”

31 sierpnia był okazją do podsumowania pierwszego roku obowiązywania przepisu nakazującego pieszym, poruszającym się po zmroku poza obszarem zabudowanym, używania elementów odblaskowych. W zamyśle ustawodawcy ma to poprawić bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. W 2014 roku co 3 ofiarą śmiertelną na polskich drogach była osoba piesza!

Za niestosowanie się do tego obowiązku groził mandat od 20 do 500 złotych, jednak początkowo policjanci poprzestawali na pouczeniach pieszych. Obecnie wysokość mandatu zredukowano do 100 złotych i nie ma już taryfy ulgowej. Według danych Komendy Głównej Policji w okresie 12 miesięcy skontrolowano ponad 37 tys. pieszych, którzy zobowiązani byli do noszenia elementu odblaskowego. Blisko 25 tys. osób ukarano mandatami, a w stosunku do 525 osób skierowano wniosek do sądu za odmowę przyjęcia mandatu.

W międzyczasie Inspekcja Handlowa, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zbadała jakość elementów odblaskowych. Wyniki są bardzo niepokojące. Na 226 odblasków zakwestionowano aż 203 (89,9 proc.) produktów! 41 z nich (18 proc. ogółu) poddano badaniom w certyfikowanym laboratorium Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Spośród nich 17 elementów odblaskowych (7,5 proc. ogółu i 41 proc. badanych) nie spełniło wymagań fotometrycznych. Kolejne 22 elementy odblaskowe (9,7 ogółu) poddano testowi na wpływ deszczu, z czego 9 (4 proc. ogółu i 41 proc. badanych) nie spełniło wymagań w tym zakresie!

Używanie odpowiedniej jakości elementów odblaskowych to jedna strona medalu. Aby w optymalny sposób zapewniały one bezpieczeństwo pieszym, oświetlenie pojazdów musi być utrzymane w nienagannym stanie technicznym. Jak jest w rzeczywistości można przekonać się podczas obserwacji polskich dróg. Nietrudno zauważyć pojazdy ze źle ustawionymi światłami, mocno wyeksploatowanymi reflektorami, a nawet jeżdżące po zmroku z przepaloną żarówką!

O ważnej roli połączenia tych dwóch czynników będzie przekonywać Kampania Społeczna „Oświeceni” , której organizatorem jest Fundacja „Jedź Bezpiecznie”. Podstawową platformą działania jest strona internetowa www.oswieceni.eu, której treść kierowana jest do poszczególnych użytkowników drogi, osób zajmujących się edukacją w zakresie brd oraz mediów. Wszystkie materiały można dowolnie o bezpłatnie kopiować oraz wykorzystywać z zachowaniem podania źródła pochodzenia.

Partnerem Merytorycznym Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Partnerami Merytorycznymi Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, zaś Promotorem Bezpieczeństwa Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. i marka Philips.

Kampania Społeczna „Oświeceni” jest polskim wkładem w Dekadę Działań BRD 2011-2020.

IMG_0259

BRBadmin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.