Kontakt


Elwira Kobylińska

Biuro Marketingu i Komunikacji Społecznej
Dział Marketingu i Promocji
Tramwajów Warszawskich sp. z o.o.
e-mail: ekobylinska@tw.waw.pl