Kampanie społeczne BRD

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

„Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”.

28 czerwca 2018 r. minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk ogłosił rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”.

– Wzrost liczby osób powyżej 60. roku życia w naszym społeczeństwie ma wpływ także na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ryzyko zaistnienia wypadku w tej grupie uczestników ruchu drogowego jest na zbyt wysokim poziomie – powiedział minister Adamczyk podczas uroczystej inauguracji akcji w Warszawie.

Minister poinformował, że celem akcji adresowanej do seniorów – rowerzystów i pieszych – jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

– Projekt przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu przeciwdziałanie niekorzystnym statystykom, związanym z udziałem seniorów w wypadkach drogowych – podkreślił minister.

Senior rowerzysta - wersja ostateczna z wyrównaniem do akceptacjiSenior pieszy za przejściem - wersja ostateczna do akceptacji

Działania KRBRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów prowadzone są od 2016 roku. Obecnie rusza trzecia już edycja – tym razem ogólnopolska – akcja informacyjno – edukacyjna skierowanej do osób powyżej 60 roku życia. Partnerem strategicznym akcji jest Policja.

W ramach akcji zostaną przeprowadzone 34 warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całej Polski. Akcja odbywa się  w każdym z 16 województw, w dwóch miastach (z wyjątkiem województwa mazowieckiego, w którym odbędą się cztery warsztaty). Lokalizacje zostały wytypowane w obszarach o najwyższym wskaźniku zagrożenia utraty życia i zdrowia grupy docelowej.

Na potrzeby akcji działa portal http://www.seniornadrodze.pl/

Bądźmy bezpieczni na drodze

Jest to kampania społeczna dotycząca działań edukacyjnych na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Organizatorami są Ministerstwo Infrastruktury oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem kampanii jest wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze, który przyczyni się do spadku liczby wypadków drogowych, a w konsekwencji – liczby ofiar śmiertelnych.

Kierujesz życiem

Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa oraz przypomnienie o obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie limitów prędkości jazdy oraz dostosowania tej prędkości do warunków ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem osób w grupie wiekowej 18-24 lata.

Z danych za ubiegły rok wynika, że główną przyczyną wszystkich wypadków zaistniałych na polskich drogach z udziałem kierujących jest niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu. W 2016 r. w 33 664 wypadkach drogowych śmierć poniosło 3 026 osób, a 40 766 zostało rannych.

Grupa docelowa kampanii , tzw. „młodzi kierowcy” w wieku 18-24 lata, charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków. W 2016 r. byli oni sprawcami 20% wypadków powstałych z winy kierujących, w których zginęły 542 osoby, a 7 790 zostało rannych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka.

Pamiętajmy – kierując pojazdem kierujemy nie tylko swoim życiem, ale też życiem innych.

„…nie odchodź, żyj!”

Do wypadków z udziałem pieszych najczęściej dochodzi w obszarze zabudowanym. Szczególnie trudny czas to okres jesienno-zimowy, kiedy warunki atmosferyczne, wcześnie zapadający zmrok, roztargnienie związane z przygotowaniami świątecznymi przyczyniają się do większej liczby wypadków z udziałem pieszych. Dlatego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tym właśnie czasie podejmuje szeroko zakrojoną społeczną kampanię edukacyjną „…nie odchodź, żyj!”. Jak wynika z policyjnych danych, w 2015 roku najwięcej pieszych zostało poszkodowanych w grudniu – 171 zabitych i 1 152 rannych. W 2015 roku piesi spowodowali 2 619 wypadków, w wyniku których śmierć poniosło 450 osób, a obrażenia ciała odniosło 2 238 osób. W większości ofiarami w tych wypadkach byli sami piesi. Zarówno w przypadku kierujących, jak i pieszych – sprawców wypadków drogowych, do ich powstania przyczynili się głównie mężczyźni.

Zdarzenia z udziałem pieszych to w większości zdarzenia zakwalifikowane jako „najechanie na pieszego”. Głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, również na przejściach dla pieszych

W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego odnotowano w 2015 roku 6 503 wypadki, stanowi to 74,2% wszystkich zdarzeń z udziałem pieszych. Śmierć poniosły 403 osoby (43,3% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 6 520 osób  (79% ogółu rannych pieszych).

Jednym z kluczowych elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest edukacja, dlatego w ramach kampanii przygotowano materiał video, który pokazuje zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności na drodze.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

„Raz, dwa, trzy… zginiesz ty!”  – pod takim hasłem ruszyła nowa kampania policji ostrzegająca kierowców przed szaleństwem na drodze. Nakręcony w prosektorium spot z udziałem Janusz Chabiora przypomina o tragicznych konsekwencjach nieostrożnej jazdy. Partnerami akcji są Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Komenda Stołeczna Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, Wojskowy Instytut Medyczny oraz „Fakt”.

Piotr Jakubczak, zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego w KSP informuje, że w nowej kampanii funkcjonariusze zwracają uwagę na trzy kroki, które musi wykonać każdy kierowca, zanim chce wyjechać na ulice. – Po pierwsze musi być trzeźwy, wypoczęty i wyspany, po drugie zapina pasy sobie i pasażerom. Po trzecie, jedzie z prędkością dostosowaną do warunków jazdy. Wydaje się że to „banalne wskazówki”. Jak przekonuje Paweł Dobrodziej, komendant stołeczny policji, to właśnie ciąg przyczynowo-skutkowych pozornie błahych zdarzeń, na które kierowcy nie zwracają doprowadza do katastrofy. Zbyt często do prosektorium.

W ramach prowadzonej akcji społecznej zrealizowano spot z udziałem Janusza Chabiora. Aktor wcielając się w role lekarza w prosektorium, wylicza niebezpieczne zachowania kierowców drogowych.  – Wstajesz, drzemiesz, herbata, kawa, kino, piłeś i prowadzisz? Naprawdę? Wsiadasz, zapinasz pasy, nie? Wolno, szybko, paraliż, zgon. Raz, dwa trzy… zginiesz ty!”  Przypominające dziecięcą rymowankę, słowa Janusza Chabiora, mają na celu przypomnieć, że złe decyzje na drodze stają się śmiertelne. Wielu tragicznych w skutkach zdarzeń można by uniknąć, dokonując właściwych wyborów.  Jak przypomina Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie SW płk. Zbigniew Brzostek, często te złe decyzje sprawcy wypadku drogowego kończą się karą bezwzględnego pozbawiania wolności.

Organizatorzy działań zaplanowali przygotowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla pełnoletnich kursantów WORD oraz dorosłych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Partner medialny akcji „Fakt” przedstawił serię wywiadów z kierowcami, których pirackie zachowania na drodze doprowadziły do tragicznych konsekwencji min. wyznanie drogowego zabójcy: „To była moja wina. Przyznałem się do wszystkiego”

„Pan Stanisław jest jedną z 1333 osób, które przebywają w polskich więzieniach za przestępstwa drogowe. – Jeśli chodzi o wypadki ze skutkiem śmiertelnym czy brawurową jazdę – są to osoby, które pierwszy raz trafiły do więzienia. Jeżeli chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, niestety z reguły jest to recydywa – tłumaczy mjr Arleta Pęconek, rzecznik prasowy warszawskiej Służby Więziennej.”

Szczegóły kampanii dostępne są na http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/156432,Raz-dwa-trzy-zginiesz-Ty.html

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Społeczny eksperyment zarządu dróg miejskich w Warszawie

Spośród 4 000 przejść dla pieszych wybrano jedno. Chcąc sprawdzić jakie nawyki mają warszawscy kierowcy i czym uzasadniamy nieostrożność na drodze Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zaaranżował społeczny eksperyment. Spot, realizowany w ramach informacyjnej kampanii „10 metrów” uwidacznia zagrożenia płynące z nieprawidłowego parkowania w mieście i ostrzega przed niepoprawnym zachowaniem.

„Gdzie mam zaparkować, jak wszystko zajęte”, „Tu wszyscy tak parkują”, „Mnie stać na to, żeby sobie tu stać”, „Ja tylko na chwilę” – to tylko wybrane wymówki, które padały z ust Warszawiaków, bohaterów spotu realizowanego w ramach kampanii „10 metrów”.

– Kierowcy samochodów, zastawiając przejścia, nie dają szansy innym na dostrzeżenie pieszego wchodzącego na jezdnię. A wiele tych osób nawet nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie powodują – informuje Michał Domaradzki, zastępca dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu.

W Warszawie w ciągu 5 lat na przejściach dla pieszych zginęło 250 osób, w tym 30 dzieci. Pośpiech, brak miejsca parkingowego, nieuwaga to tylko nieliczni z winowajców. Według statystyk zaprezentowanych  na stronie  www.10m.waw.pl, dowiadujemy się, że co czwarty wypadek powodowany jest pośrednio przez osoby parkujące w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.

Urząd m.st. Warszawy i Zarząd Dróg Miejskich od kilku lat podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji pieszych na stołecznych drogach, m.in. wprowadzając zmiany w organizacji ruchu na kolejnych przejściach i poprawiając bezpieczeństwo w rejonie „zebr”.

Kampania społeczna „10 metrów” to kolejny zaplanowany element działań w tym zakresie. Skierowana jest do kierowców i ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z nielegalnego parkowania samochodów w rejonie przejść. Głównym elementem kampanii jest sfilmowany społeczny eksperyment. Spot relacjonujący zdarzenia na przejściu dla pieszych w Warszawie udostępniono na kanale YouTube. Realizatorzy materiału, zadają na koniec ostrzegawcze pytanie „A Ty, jaką masz wymówkę?”, pojawia się też plansza informująca – „od 2013 roku na warszawskich przejściach zginęło 30 dzieci”.

– Przepisy prawa są jednoznaczne i zakazują parkowania oraz postoju w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Niestety część kierowców ich nie respektuje, stwarzając tym samym zagrożenie i pośrednio przyczyniając się do potrąceń pieszych. Chcemy uzmysłowić kierowcom, że bardzo często tych 10 metrów dzieli życie od śmierci – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

– Oprócz już wdrażanych zmian w organizacji ruchu, chcemy budować świadomość społeczną, że za tymi przepisami przemawiają konkretne i ważne powody – dodaje Michał Domaradzki, zastępca dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu.

– Przepisy prawa są jednoznaczne i zakazują parkowania oraz postoju w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Niestety część kierowców ich nie respektuje, stwarzając tym samym zagrożenie i pośrednio przyczyniając się do potrąceń pieszych. Chcemy uzmysłowić kierowcom, że bardzo często tych 10 metrów dzieli życie od śmierci – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

– Oprócz już wdrażanych zmian w organizacji ruchu, chcemy budować świadomość społeczną, że za tymi przepisami przemawiają konkretne i ważne powody – dodaje Michał Domaradzki, zastępca dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Kampania społeczna „3 KOLORY”

Głównym projektem przygotowanym przez ZDM jest kampania społeczna skierowana do kierowców w ramach Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 pod hasłem „3 kolory”. Celem kampanii jest obniżenie przypadków wjazdu samochodów podczas nadawania sygnału czerwonego, czyli piątej przyczyny wypadków drogowych w Warszawie.

Kampania społeczna „BEZPIECZNY PRZEJAZD”

Kampania społeczna bezpieczny przejazd – „szlaban na ryzyko!”  trwa nieprzerwanie od 2005 roku.  Przez pierwsze cztery edycje obejmowała tylko miesiące letnie. Od 2009 roku kampania trwa cały rok, natomiast od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.  Nadrzędnym celem jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. W konsekwencji dążymy do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.  Każdego roku na przejazdach dochodzi do 200-250 kolizji i wypadków, w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. W miejscach niedozwolonych ma miejsce około 300 wypadków rocznie, w których śmierć ponosi średnio ponad 200 osób.  Bezpieczeństwo na przejazdach i w rejonie „dzikich przejść” jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ: kolei, policji, administracji, samorządów, zarządców dróg, organizacji społecznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

STRAŻ MIEJSKA

„Seniorze, nie daj się!”

Rusza wspólna akcja warszawskiej Straży Miejskiej, stołecznej Policji i Związku Banków Polskich, ostrzegająca seniorów przed oszustami, wyłudzającymi od nich pieniądze. Nie jest to kampania związana z BRD, ale z pewnością należy ją rozpowszechniać na wszelkie możliwe sposoby.

Zastraszanie, udawanie policjanta, urzędnika czy członka rodziny niestety wciąż zbiera żniwa – tylko w Warszawie, w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku wyłudzono od seniorów ponad 4,3 miliona złotych. W ubiegłym roku ta kwota wyniosła prawie 19 milionów złotych! Policjanci, strażnicy miejscy oraz bankowcy łączą siły i uruchamiają nową kampanię społeczną, która obejmuje zarówno działania informacyjne, jak i operacyjne.

Ludzie w podeszłym wieku najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia – na oszustwa najbardziej narażeni są ludzie mieszkający samotnie, bez rodziny, którzy łatwowiernie dają się zwieść metodzie „na wnuczka” czy „na policjanta”. Ofiarami przestępców padają jednak także osoby, na co dzień rozważne, aktywne w lokalnym środowisku, które poddają się manipulacji i ostatecznie dają się okraść.

Metody naciągania osób starszych bazują najczęściej na zaufaniu, jakim cieszą się wśród nich urzędnicy, administratorzy czy przedstawiciele różnorakich stowarzyszeń. Oszuści, podając się za policję, rodzinę, pracowników ZUS-u, opieki społecznej czy fundacji, bez problemu wchodzą do domu, swoją wizytę tłumacząc koniecznością uiszczenia zaległej opłaty, wręczenia korzyści majątkowej, bądź zachęcają do wsparcia zbiórki na szczytny cel. Często potencjalnie ofiara nieświadomie wskazuje miejsce przechowywania gotówki, a sprawca, korzystając z chwili jego nieuwagi, kradnie oszczędności i inne cenne przedmioty, znajdujące się w mieszkaniu.

– Metody stosowane przez przestępców są ciągle zmieniane i doskonalone, dlatego nie koncentrujemy się wyłącznie na jednym rodzaju oszustw, ale pokazujemy ich pełen zakres. Naszym celem jest dotarcie do seniorów z informacją, że każdy może zostać oszukany. Niezmiernie ważne jest to, żeby o tym problemie informować także dzieci i wnuki seniorów, aby każdy osobiście porozmawiał ze swoimi rodzicami lub dziadkami. Bardzo się cieszymy, że naszą akcję wspierać będą m.in. Metro Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie, Tramwaje Warszawskie, a także TV Student – powiedział Grzegorz Staniszewski, Naczelnik Wydziału Profilaktyki i Planowania Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

2018_06_seniorze_nie_daj_sie

Najczęściej oszustwa opierają się o kontakt telefoniczny, kiedy seniorzy namawiani są na przekazanie komuś albo pozostawienie w jakimś miejscu gotówki lub kosztowności. Często skłania się ich do wypłat oszczędności z banku, a nawet do zaciągania kredytów.

– W ramach uruchamianej dziś akcji, która jest pilotażem szerszego projektu, w warszawskich placówkach bankowych pojawią się policjanci wyposażeni w specjalne materiały informacyjne przeznaczone zarówno dla klientów, jak i dla pracowników banków. Plakaty i specjalnie skonstruowane ulotki mają pomóc obu stronom zorientować się w tym, że właśnie dochodzi do próby wyłudzenia – mówi Przemysław Barbrich, dyrektor w Związek Banków Polskich.

Zagrożeniem są także osoby podszywające się pod pracowników firm oferujących np. usługi telekomunikacyjne. Kusząc obietnicą bardziej korzystnych niż dotychczas warunków, podsuwają do podpisu umowy zobowiązujące seniorów do regularnego uiszczania wysokich opłat na konta prywatnych przedsiębiorstw.

Głównym przesłaniem dla seniorów jest to, aby niezależnie od okoliczności starali się zachować zdrowy rozsądek. Zawsze trzeba być ostrożnym, czujnym i przewidującym. Policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy lub kosztowności obcym osobom ani policjantom. Jeżeli otrzyma się taki telefon można być pewnym, że dzwoni oszust. Jeżeli ktoś telefonicznie prosi o pieniądze i są jakiekolwiek wątpliwości z kim się rozmawia trzeba skontaktować się z najbliższymi lub policją dzwoniąc pod numer 112.