Kampanie społeczne BRD


Kampania społeczna „3 KOLORY”

Głównym projektem przygotowanym przez ZDM jest kampania społeczna skierowana do kierowców w ramach Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 pod hasłem „3 kolory”. Ambasadorami kampanii są Jarosław Gugała – szef Wydarzeń Polsat i Piotr Kraśko – szef Wiadomości TVP. Celem kampanii jest obniżenie przypadków wjazdu samochodów podczas nadawania sygnału czerwonego, czyli piątej przyczyny wypadków drogowych w Warszawie.

Kampania społeczna „BEZPIECZNY PRZEJAZD”

Kampania społeczna bezpieczny przejazd – „szlaban na ryzyko!”  trwa nieprzerwanie od 2005 roku.  Przez pierwsze cztery edycje obejmowała tylko miesiące letnie. Od 2009 roku kampania trwa cały rok, natomiast od października 2012 roku została rozszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.  Nadrzędnym celem jest kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. W konsekwencji dążymy do ograniczenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.  Każdego roku na przejazdach dochodzi do 200-250 kolizji i wypadków, w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. W miejscach niedozwolonych ma miejsce około 300 wypadków rocznie, w których śmierć ponosi średnio ponad 200 osób.  Bezpieczeństwo na przejazdach i w rejonie „dzikich przejść” jest wspólną sprawą wszystkich, którzy mogą mieć na nie wpływ: kolei, policji, administracji, samorządów, zarządców dróg, organizacji społecznych oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

KRAJOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie o połowę liczby zabitych na polskich drogach, ograniczenie o 40 procent ilości ciężko rannych, walka z nadmierną prędkością oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów – to główne założenia Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 przyjętego 20 czerwca 2013 r. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 – 2020 jest kompleksowo opracowaną strategią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach w latach 2013 – 2020. Oparty jest na pięciu filarach: bezpieczny człowiek, bezpieczna droga, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd, ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.
Program skierowany jest do wszystkich odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, a więc m.in. do parlamentu, rządu, samorządów, zarządców dróg, projektantów dróg, służb nadzoru, a także wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Wyznacza konkretne cele do osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: nie więcej niż 2 000 ofiar śmiertelnych i 6 900 ciężko rannych w 2020 roku.
Jego konstrukcja wzoruje się na – uznanych międzynarodowo – sposobach zmierzenia się z problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pierwsze z nich zakłada, że człowiek korzystający z drogi będzie zawsze popełniał błędy, a szeroko rozumiany system bezpieczeństwa ma ograniczyć konsekwencje ewentualnego zdarzenia. Drugim ważnym założeniem jest tzw. podejście 4xE, które wyznacza obszary działań i inicjatyw potrzebne do podniesienia stanu bezpieczeństwa na drogach. Są to: inżynieria, nadzór, edukacja oraz ratownictwo.
Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 nie jest planem działań, a jedynie programem wyznaczającym kierunek, w jakim należy podążać by osiągnąć zamierzone cele. Konkretne działania zostały zwarte w Programie Realizacyjnym na rok 2013, który 22 maja 2013 roku został przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.