Ruszyła XI edycja kampanii!

Ruszyła XI edycja kampanii!

Już po raz jedenasty rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Bądźmy Razem Bezpieczni”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po dużym sukcesie zeszłorocznej odsłony, skierowanej przede wszystkim do pieszych uczestników ruchu drogowego, w tym roku skupiamy się na grupie kierowców samochodów osobowych.

Tegoroczne działania oparte zostały na badaniach społecznych, przedstawiających postawy warszawiaków względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem badania było znaleźć odpowiedź na podstawowe pytania: Czy warszawiacy czują się bezpiecznie na stołecznych drogach? Czy znają przepisy ruchu drogowego i czy się do nich stosują? Jeśli nie – dlaczego? Czy każdy kierowca zna zasady pierwszej pomocy?

Badania zostały zrealizowane wśród 1027 mieszkańców Warszawy, a próba badawcza została zróżnicowana ze względu na płeć, wiek oraz obszar zamieszkania. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu techniki badawczej CATI, czyli za pomocą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego.

Wyniki dają wiele do myślenia:

  • Tylko 69% warszawiaków deklaruje, że przestrzega przepisów ruchu drogowego.
  • Aż 85% badanych kierowców przyznaje, że zdarzyło im się rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem, 64% – pisało wiadomości, 57% – robiło zdjęcia/nagrywało filmy.
  • Aż 50,4% badanych uważa, że rozmowa przez telefon w trakcie jazdy jest dopuszczalna lub dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach.
  • 60,8% badanych kierowców przyznaje, że zdarzyło im się przejeżdżać na czerwonym świetle.
  • Tylko 32,5% osób nie ma obaw w związku z udzielaniem pierwszej pomocy.


To tylko niektóre wyniki przeprowadzonego przez Instytut Badawczy IPC badania, dowodzącego jak ważna jest systematyczna i konsekwentna edukacja wszystkich uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa.

W tegorocznej edycji chcemy zwrócić uwagę dorosłych mieszkańców Warszawy na kwestie bezpiecznego przemieszczania się samochodem po Warszawie, zwłaszcza w kontekście przestrzegania przepisów i uważania na ruch tramwajowy, nieużywania smartfonów w trakcie prowadzenia pojazdów oraz dawania dobrego przykładu dzieciom.

Będąc liderem na rynku miejskiego transportu publicznego w Polsce, chcemy wyznaczać zarówno sobie samym, jak i swoim partnerom, najwyższe standardy postępowania w każdym obszarze naszej działalności. Dlatego po dużym sukcesie zeszłorocznej edycji – edukacyjny spot „Odłóż smartfon i żyj!” wyświetlono na Facebooku i portalu YouTube ponad 2 mln razy, w mediach pojawiło się prawie 300 powiązanych z akcją publikacji – w tym roku postanowiliśmy pójść krok dalej i stworzyć kompleksowe badanie społeczne, przedstawiające postawy warszawiaków względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki pozyskanej z niego wiedzy, będziemy w stanie lepiej edukować i promować prawidłowe zachowania – mówi Wojciech Bartelski, Prezes Zarządu Tramwajów Warszawskich.

Elementem zaczynającej się kampanii będą nie tylko badania opinii publicznej, pozwalające na lepsze zdiagnozowanie problemu oraz wypracowanie najbardziej efektywnych środków zaradczych, ale także warsztaty dotyczące ćwiczenia uważności pt. „Uzależnieni od smartfonów” dla młodzieży szkolnej oraz rodziców, organizowane we współpracy z Fundacją Zen Driving, warsztaty „Inteligentne miasto” przygotowywane z Urzędem Komunikacji Elektronicznej czy materiały edukacyjne dla rodziców i szkół.

Tramwaje Warszawskie nawiązały również współpracę z siecią stacji benzynowych Shell, w jej ramach zostanie rozdanych 100 tysięcy naklejek „Odłóż smartfon i żyj”, czy też z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego i ośrodkami szkoleń kierowców, którym przekazane zostaną materiały edukacyjne nt. zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Warszawie. 

Spółka nie zapomina również o sprawdzonych sposobach ostrzegania pieszych przed wejściem na pasy – burmistrz każdej warszawskiej dzielnicy otrzyma szablony do tworzenia na przejściach napisów ostrzegawczych „Odłóż smartfon i żyj”. Zostaną one przekazane do szkół, a napisy przy przejściach pod baczną kontrolą nauczycieli, wykonają sami uczniowie jako element kampanii edukacyjnej.


Prowadzona przez Tramwaje Warszawskie od ponad dekady kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń oraz konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań. Partnerami tegorocznej edycji są: Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski, Urząd m. st. Warszawy, Wydziały Oświaty, Burmistrzowie stołecznych dzielnic, Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska w Warszawie, Komenda Straży Pożarnej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Zen Driving, Partnerstwo dla Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Shell Polska. 

Więcej o badaniu:

W dniach 26.09-03.10.2019 zostały przeprowadzone reprezentatywne (pozwalające na generalizowanie wyników na całą badaną populację tj. Miasto Warszawa) badania wśród mieszkańców Warszawy w wieku 18-55 lat.

Badania zostały zrealizowane wśród 1027 mieszkańców Warszawy, a próba badawcza została zróżnicowana ze względu na płeć, wiek oraz obszar zamieszkania. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu techniki badawczej CATI (ang. Computer-assisted telephone interviewing) czyli za pomocą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie spółki Tramwaje Warszawskie.

BRBadmin