O kampanii


20 czerwca 2018 r. rozpoczęła się X edycja kampanii społecznej Bądźmy Razem Bezpieczni, organizowana przez Spółkę Tramwaje Warszawskie.

Celem naszych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację i ostatecznie zmniejszenie do zera liczby ofiar kolizji z udziałem tramwajów.
Kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” z roku na rok znajduje coraz większe grono odbiorców, co znacząco przekłada się na zmniejszenie ilości wypadków na drogach.
W 2009 roku wraz z partnerami kampanii rozpoczęliśmy nasze wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na warszawskich drogach i działania te odniosły oczekiwany skutek. Na przestrzeni tych ośmiu lat liczba wypadków z udziałem pieszych oraz samochodów na warszawskich torowiskach zmniejszyła się o ponad 30%.

W tej edycji chcieliśmy zwrócić uwagę wszystkich uczestników ruchu drogowego na rosnący problem korzystania z telefonów komórkowych na drodze, zarówno przez kierowców jak i pieszych, w wyniku czego liczba wypadków dynamicznie rośnie. Jest to znak naszych czasów. Znak, który odciska niestety także piętno wielu tragedii na drogach. Wiemy, że najskuteczniej można dotrzeć do świadomości najmłodszych uczestników dróg. Tych, którzy już od dziecka mają kontakt z elektronicznymi gadżetami, a jednocześnie tych, którzy dopiero kształtują swoje nawyki i zachowania, także w zakresie bezpiecznego poruszania się po ulicach.

Wyniki Europejskiego Barometru Odpowiedzialnej Jazdy – najważniejszych badań obejmujących 10 krajów UE (w tym Polskę) jednoznacznie wskazują, że korzystanie z urządzeń mobilnych w trakcie prowadzenia pojazdu jest bardzo ważnym problemem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy. Z przeprowadzonych badań wynika, że wysyłanie sms-ów podczas jazdy w opinii co trzeciego badanego oraz korzystanie z telefonu komórkowego jest najbardziej niebezpiecznym zachowaniem podejmowanym przez kierowcę w ruchu drogowym. Warto jednak podkreślić, iż polscy kierowcy relatywnie najmniej, w porównaniu do innych uczestników badania, są świadomi zagrożeń związanych z pisaniem sms-ów i korzystaniem z telefonu komórkowego, są raczej wyczuleni na jazdę po spożyciu niedopuszczalnej ilości alkoholu, bądź na przekraczanie dozwolonej prędkości.

Postawy wobec używania telefonów w trakcie jazdy kształtują się u kierowców bardzo wcześnie, jeszcze przed uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdem. Ok. 15% młodzieży odbiera połączenia telefoniczne nawet w sytuacjach, w których może stwarzać to zagrożenie, np. na przejściu dla pieszych. Większość osób w tym wieku nie posiada jeszcze uprawnień do prowadzenia samochodu, ale tego rodzaju nawyki mogą nasilać skłonność do ryzykownych zachowań na drodze w momencie gdy dołączą do grona kierowców. Można postawić hipotezę, że z chwilą uzyskania prawa jazdy, młodzi ludzie będą poruszać się po drogach z telefonem w ręce. Wczesne kształtowanie się ryzykownych postaw wobec używania telefonów w drodze do szkoły, brak skutecznych metod prewencji i wczesnej interwencji wśród młodych Polaków, czyli przyszłych kandydatów na kierowców, rodzi konieczność ich wypracowania. To zadanie dla nie tylko dla rodziców, ale przede wszystkim szkoły. W działania prewencyjne angażują się także stowarzyszenia działające na rzecz poprawy brd w Polsce, wiele fundacji oraz firm prywatnych i instytucji publicznych. To właśnie dzięki tej skutecznej współpracy możemy kształtować właściwe postawy dzieci i młodzieży na drogach poprzez spektakl edukacyjny, warsztaty teatralne i rowerowe, akademię filmową oraz poprzez komunikowanie dorosłym ostrzeżeń w postaci:

– spotów ostrzegawczych na antenie Radia Kolor
– audycji dla kierowców z udziałem ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego
– wiadomości BRD na monitorach LCD w tramwajach warszawskich
– stronie internetowej kampanii Bądźmy Razem Bezpieczni
– plakatów z hasłem kampanii:  „Bezpieczeństwo w zasięgu ręki” w każdej warszawskiej szkole
– grafiki ostrzegawczej kampanii na burtach warszawskich tramwajów.

X edycja kampanii potrwa do 31 grudnia 2018 r.

 

 

Dodaj komentarz